We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Koszyk

Skontaktuj się z nami

Mój Koszyk
0,00
Polityka zwrotów

Definicje

  1. Firma – Adam Winiarski Solutions. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czechowickiej 13, NIP 8992599552, REGON 020863694.
  2. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usług świadczonych przez Firmę.

POLITYKA ZWROTÓW

  1. Zgodnie z art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego Firma odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania jej przez Nabywcę, chyba że przewoźnika wskazał kupujący.
  2. Nabywca ma prawo do zwrotu zakupionej kompozycji, jeżeli uległa ona uszkodzeniu podczas wysyłki.
  3. Nabywca może dokonać zwrotu zakupionej kompozycji (pęknięte szklane naczynie) w chwili odbioru towaru. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy oraz zwrotu towaru. 
  4. Nabywca ponosi koszt zwrotu kompozycji w szkle.
  5. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Nabywcę użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca zgodził się na inne rozwiązanie.
  6. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Nabywcy zwracanej kompozycji w szkle.
  7. Nabywca kontaktuje się z Firmą w celu ustalenia adresu zwrotu kompozycji.